01 Kasım 2022

Gösterim: 147

Alternatif Enerji Kaynakları Anabilim Dalı Seminerleri-2

HİDROJEN (H2) DEPOLAMADA ZEOLİTLERLE FİZİKSEL ADSORPSİYON

 

Doç. Dr. Bahar İPEK TORUN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

3 Kasım 2022 Perşembe Saat:14.00

Katılım Linki : https://bandirmauni.webex.com/bandirmauni/j.php?MTID=m9ed36db830e1715a333de8b5d57ab12b