Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021

Gösterim: 1198

Yayın Koşulu

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÖNEN JEOTERMAL ENSTİTÜSÜ

YAYIN KOŞULU

 

Gönen Jeotermal Enstitüsü Lisansüstü Programların Yüksek Lisans Yayın Koşullarının ;

  1. Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla; öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, enstitümüzde yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren, yüksek lisans tezinden türetilmiş en az 1 adet ulusal/uluslararası makale veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul almış olması koşulu ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır.
  2. ​Enstitü anabilim dalı başkanlıkları bu asgari şartları sağlamak kaydı ile farklı yayın şartlarını EYK kararı ile uygulayabilir.
  3. Yayın koşulunu sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.
  4. Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.